چوب آرا

درب و چارچوب و کمد

چوب آرا

درب چارچوب کمد

تجهیزات اداری زیبا و با کیفیت،سالن های اجتماعات مدرن و به روز را با چوب آرا تجربه کنید.


اتصال

چوب آرا با تولید درب و چارچوب چوبی بدون هرگونه اتصال مشهود به بدنه ساختمان با روش ابداعی خود طرحی نو را پایه گذاری کرده

طیف رنگی

با استفاده از روکش های بلوط و گردو با رنگ آمیزی خودرنگ،طیف رنگی طبیعی بسیار زیبایی را میتوان مشاهده کرد

طرح های متنوع

تنوع را با چوب آرا تجربه کنید


اتصال

درب و چارچوب بدون اتصال مشهود

چارچوب چوبی

استفاده از چارچوب چوبی باعث میشود ضمن زیبایی خیره کننده خود مشکلات ایجاد شده در استفاده از چارچوب آهنی با درب چوبی را مانند ترک خوردگی حدفاصل آهن و گچ و پیچیدگی و جفت نشدن درب و چارچوب را از بین ببرد

کیفیت عالی

کیفیت عالی با چوب آرا