چوب آرا

تجهیزات اداری و سالن اجتماعات

چوب آرا

تجهیزات اداری و سالن اجتماعات

تجهیزات اداری زیبا و با کیفیت،سالن های اجتماعات مدرن و به روز را با چوب آرا تجربه کنید.

عدم استفاده از اتصالات مشهود

حتی در سقف پنل های سقفی

استفاده از ابزار اکوستیک در بدنه ها

طراحی نو

ساخت سالن های اجتماعات

طرح های مختلف

روکش های طبیعی

روکش های مصنوعی